شرایط دریافت وام ازدواج تامین اجتماعی

شرایط دریافت وام ازدواج تامین اجتماعی 94بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که در تاریخ ثبت ازدواج رابطه استخدامی با کارفرما داشته و بیمه شده در یکی از کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی باشند، می توانند وام ازدواج را دریافت کنند.


بر اساس قوانین و مقرارت سازمان تامین اجتماعی در صورتی که بیمه شده پنج سال پیش از ازدواج حداقل حق بیمه 720 روز کار را به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت این تعهد کوتاه مدت می شود.


بر این اساس، در صورتی که ازدواج اول بیمه شده باشد و عقد ازدواج از نوع دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد می تواند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج این سازمان را دریافت کند.


لازم به ذکر است برای دریافت کمک هزینه ازدواج، هنگام مراجعه به شعبه یا کارگزاری مربوطه به همراه داشتن اصل دفترچه درمانی، اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه زوجین و اصل و فتوکپی عقدنامه الزامی است.


براساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته ماهانه سه هزار و 500 میلیارد تومان هزینه های بخش های مختلف این سازمان بوده که کمک هزینه ازدواج نیز به عنوان کمک موردی یکی از این هزینه ها به شمار می رود.